آیتم پانزدهم: مجموعه موشن گرافی چهل چراغ - بومی سازی صنعت دریایی و مهندسی دریایی

370

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی