مستند تبلیغاتی سیدمصطفی هاشمی طبا

401

برنامه مستند تلویزیونی ویژه انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری اسلامی ایران که توسط ستاد انتخاباتی آقای سیدمصطفی هاشمی طبا تولید شده است و سازمان صدا و سیما به عنوان رسانه ملی نقشی در تولید و محتوای آن ندارد .