آدامس ویتامین ث - بایودنت

1,529

در فصل سرما و با افزایش شیوع سرماخوردگی، مصرف ویتامین C با افزایش مقاومت بدن از ابتلا به سرماخوردگی جلوگیری می کند.