دربارۀ گفتمان معاصر قرآن‌شناسی در غرب ـ پژوهشگاه علوم انسانی

39
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در این نشست که با عنوان «نگاهی به کتاب رهیافت‌هایی به قرآن» برگزار شد، مطالبی دربارۀ گفتمان معاصر قرآن‌شناسی در غرب بیان می‌کند.
pixel