اقدامات پیشگیرانه کرونا ویروس

36

اقدامات سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر در مورد پیشگیری و کنترل ویروس کرونا

ایده اصلی
%92
کارگردان: آزیتا موگویی مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
ایده اصلی
pixel