فیلم سرهنگ ارتشی که رهبر انقلاب امروز از حرکت او تجلیل کردند

362

فیلم سرهنگ ارتشی که رهبر انقلاب امروز از حرکت او تجلیل کردند رهبر انقلاب: اینکه یک سرهنگ ارتش [در جریان امداد رسانی سیل اخیر] خم شود تا فردی سالخورده با قدم گذاشتن بر دوش او سوار وسیله نقلیه شود، جلوه هایی از صداقت ارتش در بیان شعار «ارتش فدای ملت» است