کلیپ تخته سیاه مهربانی ساخته سیامک غفاری

214

این کلیپ ترکیب یک کلیپ آماده با فیلم های فیلمبرداری شده خودم هستش

pixel