گل اول بارسلونا به لوانته (مسی)

1,787
در دیدار بارسلونا و لوانته گل اول بارسا به زیبایی هرچه تمام روی همکاری مسی و آلبا و ضربه تمام کننده کینگ لئو به ثمر رسید.
pixel