بانوان عرشیانی موفق خراسان

74

بانوان عرشیانی موفق خراسان به راستی که افتخاری بالاتر از شنیدن موفقیت بانوان سرزمین‌مان نمی‌تواند وجود داشته باشد... بانوان شایسته‌ای که با اراده‌ای قوی، قدم بر قله‌های پیشرفت و تعالی گذاشته‌اند... «بخواهیم تا ببینیم می‌شود».

@ArshiyanFar
@ArshiyanFar 258 دنبال کننده