بهزاد فراهانی: هیچکس به اندازه گلشیفته برای هنر ایران نام آوری نکرد

278
گفتگوی تند و تیز و داغ بهزاد فراهانی درباره گلشیفته، نوید محمدزاده و محمود احمدی نژاد: به شرافتم قسم کل دریافتی من پانصد میلیون تومان هم نیست
DIGIKOT 40.9 هزار دنبال کننده
pixel