واکنش رییس مجلس به پهن کردن طومار در مجلس

525

مجلس جای این کارها نیست شما حقوق می گیرید که حرف بزنید؛ با زور که نمی شود بقیه را قانع کرد

جماران
جماران 291 دنبال کننده