برنامه دوربین؛ قسمت 15 ؛بزرگترین دریاچه سوئد؛ شبکه جهانی جام جم

176

قسمت پانزدهم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع:بزرگترین دریاچه در سوئد و محل برگزاری مسابقات ارسالی از: خانم امینی از سوئد شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45