میز شناور

364

میز شناورتلفیقی خلاقانه از فیزیک، مهندسی و هنر. پروژه ای از شرکت Rock Paper Robot با بنیانگذاری Jessica Banks که محصولاتی ابداع میکند که نوع نگاه مردم نسبت به آینده دکور را جابجا میکند.

Wood Lab
Wood Lab 119 دنبال کننده