تحلیل مناظره دوم کاندیداهای ریاست جمهوری 1396

406
بچه های قلم 2 هزار دنبال‌ کننده
بچه های قلم 2 هزار دنبال کننده
pixel