مذاکره با غول ها

58
مذاکره چه تاثیری در زندگی شخصی و کسب و کار ما دارد؟ چگونه نه را بله تبدیل کنیم؟ چه روش هایی برای تاثیرگذاری بر گفتگو موثر است؟ برای پاسخ به این سوالات قسمتی از جلسه آموزشی مذاکره غول ها با تدریس دکتر یحیی علوی را مشاهده کنید.
pixel