پرتاب بچه ها به سمت آسمان

603

فیلم بسیار جالب و جذاب از پرتاب بچه ها به سمت آسمانها با پتو، اردوی راهیان نور اسفند 91، دانشجویان بسیجی دانشگاه دولتی کاشان

خلوت ما

خلوت ما

4 سال پیش
سلام؛ ...دادادش به نسبت دو دقیقه حجمش خیلی زیاده...