کارگاهِ مجید فتحی‌زاده

2,065

مستندی کوتاه درباره مجید فتحی‌زاده، نقاش زاده‌ی زاهدان ساخته‌ی مرضیه رشیدی و محمد محمدامینی

pixel