تزریق بوتاکس

144
بوتاكس شكل تغییر یافته سم باكتری كلستریدیوم بوتولینوم نوع A است. این باكتری به طور معمول، باعث مسمومیت غذایی می شود، اما با تغییر ساختار این سم، دارویی به نام بوتاكس به دست آمده است كه فواید دارویی متعددی داراست... اطلاعات کامل در وب سایت پارسیس: https://www.parssc.com
pixel