متن آگهی تبلیغاتی تدریس خصوصی

165

در این ویدیو در رابطه با نحوه درج آگهی رایگان تدریس خصوصی و متن آگهی تبلیغاتی تدریس خصوصی توضیح داده شده است. موارد زیر را در متن تبلیغ ذکر کنید: 1- سوابق تدریس 2- نظر شاگردهای قبلی 3- افتخارات و تمایزها 4- مقالات و کارهای علمی 5- تضمین تدریس عالی 6- قیمت مناسب

ایران مدرس 57 دنبال کننده
pixel