اقدامات بعد از لیفت با نخ

1,603
استفاده از کمپرس سرد./ بعد از جذب، نخ ها شروع به کلاژن سازی میکنند./ لیفت با نخ هیچ نوع برشی بر روی صورت ایجاد نمی شود./
pixel