حسابداری و مدیریت مالی برای استارتاپ ها – (بخش اول)

264

حسابداری و مدیریت مالی برای استارتاپ ها – (بخش اول) احتمالا همه ما در مورد استارتاپ ها شنیده ایم و درباره فعالیت آن ها خبر داریم. استارتاپ ها یا کسب و کارهای نوپا که عموما هم حول تکنولوژی و فناوری های جدید شکل گرفته اند، شرکت ها و کسب و کارهایی هستند که به سرعت رشد می کنند و به جلو می روند. بیش تر خرید و فروش ها در فضای مجازی با همین استارتاپ ها انجام می شود. این رشد سریع استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا نشان می دهد که اقتصاد آینده در دست همین استارتاپ ها است.