تعمیر کمپرسور فراسکلد - bearing clearance reciprocating compressor

219
۰۹۱۲۳۸۷۳۵۶۳کمپرسورهای پیستونی برودتی معمولا از بوش های بابیتی یا فسفر برنز به عنوان بوش که میل لنگ بر روی آن می گردد استفاده می کنند. این کمپرسورها به روغنکاری بسیار حساس هستند و در صورتی که روغنکاری به خوبی انجام نشود، به سرعت دچار خوردگی بوش ها می شوند. برای مشاهده فیلم ها و مقالات بیشتر به سایت گروه مهندسی مهراسپند www.mehrespand.ir مراجعه کنید
pixel