پروتز سینه در اتاق عمل

233,226

جراحی سینه شامل مراحل مختلفی است در این فیلم پروتز سینه یا پروتز پستان را خواهید دید. انواع دیگر جراحی سینه زنان لیفت سینه و کوچک کردن یا فرم دهی سینه می باشد. پروتز سینه به منظور بزرگ کردن سایز سینه یا بازسازی فرم و سفت کردن سینه استفاده می شود. تصاویر قبل و بعد در سایت https://drsaadati.com تلفن وقت دهی 02122761600