پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی

740
خیابان های تهران امروز گذرگاه جاماندگان اربعین و دلسوختگان اهل بیت عصمت و طهارت بود. جهت مشاهده مطالب بیشتر در این رابطه به تارنمای خاکریز فرهنگی وارثین یعنی www.al-warethin.ir مراجعه کنید.
pixel