اگر نان و برنج نخوریم لاغر می شویم؟

1,340

بعضی مردم تصور می کنن با حذف نان و برنج خیلی سریع لاغر می شن و مشکلی پیش نمیاد ببینیم نظر دکتر کرمانی در این باره چیه؟

روسی
%86
کارگردان: امیرحسین ثقفی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
روسی
pixel