وسواس فکری، یا OCD بیماری است که میلیون‌ها نفر به آن دچار هستند و حتی برخی از آن

588

در اختلال وسواسی-فکری عملی، افکار وسواس‌گونه، اضطراب آور و ترس با وسواس‌های عملی همراه می‌شود. در این ویدیو، نمونه‌ای از رفتارهای ناشی از وسواس فکری را مشاهده می‌کنید.

۸ ماه پیش
آموزشی