آموزش ساخت جدول قیمت گذاری در وردپرس (Pricing Tables)

181

برای تعیین تعرفه ها و پلن ها در سایت های مختلف، جدول قیمت گذاری طراحی می کنند. شما در این آموزش یاد می گیرید که چطور این جدول تعرفه ها و قیمت گذاری را در سایت وردپرسی خود طراحی کنید. منبع: فصل وردپرس

فصل وردپرس
فصل وردپرس 55 دنبال کننده