بهای بنزین در بازارهای جهانی

310

شبکه خبر - 29 آبان 1389 - 08:30 | بهای هر تن بنزین بدون سرب در خلیج فارس 767 دلار و 12 سنت/ در بازار اروپا 763 دلار و 50 سنت / در بازار امریکا 850 دلار و 52 سنت / در بازار ژاپن نیز 801 دلار و 67 سنت.

پایشگری
پایشگری 953 دنبال کننده