عنبرماهی بزرگ: Seriola dumerili

1,056

عنبرماهی بزرگ (Seriola dumerili)، از گونه‌های متعلق به خانواده گیش‌ماهیان در ایران و بیش از 120 کشور جهان است. این ماهی بسیار بزرگ شده و تا نزدیک دو متر طول پیدا می‌کند، اگرچه صید صنعتی قابل توجهی ندارد. اغلب ماهیخوار است. پرورش نیز داده می‌شود. این ماهی 15 سال عمر می‌کند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Seriola-dumerili.html