عملیات روانی با هدف زدن اعتماد به نفس در خرابکاری نیروگاه نطنز

306
سردار رسانه 699 دنبال کننده
pixel