اورژانس ویلچر برقی در شبکه تلویزیونی افق- 021۸۸۸۹۳۴۱۲

232
021۸۸۸۹۳۴۱۲ در برنامه عصرانه مورخ 1397/7/30 شبکه تلویزیونی افق به مشکلات پیش آمده در روند ثبت اختراع سیستم کنترل ویلچر برقی "آرتک" اشاره و همچنین گزارشی از روند فعالیت شرکت توسعه فناوری هوشمند میکائیل(اورژانس ویلچر برقی) ارائه شده است. طراحی ,تولید , تعمیر و فروش سیستم کنترل ویلچر برقی و انواع سیستم درایو: www.mitech.ir-www.mitech.de.com
pixel