فیلم/ خنده های رشیدپور به تعرفه های قیمت" قبر"

298

رشیدپور مجری برنامه حالا خورشید در حاشیه تعرفه های جدید قیمت قبر: اصلا فکر نمیکردیم روزی به قیمت قبر هم بخندیم!