احداث زمین بازی و پارک مابین چند روستا تلنگ

49

داوطلبین خیریه کودکان فرشته اند به همت خیرین عزیز در تابستان و بهمن ماه سال گذشته دو مجموعه پارک پلاستیکی را ساختند ✌ امسال نیز به همت شما خیرین عزیز بتوانیم چند پارک در روستاها احداث کنیم. پ.ن:احداث زمین بازی و پارک مابین چند روستا تلنگ برای شادی و تغذیه روحی کودکان،به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان.