ضد عفونی اماکن عمومی

41

ضد عفونی اماکن عمومی سطح شهر توسط امام جمعه و جمعی از روحانیون و ائمه محترم جماعات شهرستان #بوئین_زهرا

pixel