جادوی دلار از زبان عمار انقلاب (دکتر عباسی شهرری97/9/9 نصیری از قرچک

360
متاسفم برای اکثر مردم ایران بدلیل رای به دادن کدخدا پرستان نه حمایت از خداپرستان و آبادگران هسته ای و اماکن مقدس و شهرداری (جلیلی رئیسی قالیباف)با وجود4سال خرابکاری دولت اصلاح طلب روحانی
pixel