ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

ویدیوی آشنایی با برنامه گرنت فناوری وزارت علوم

80
ویدیوی آشنایی با برنامه گرنت فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری. تهیه شده توسط صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان و پارک علم و فناوری گیلان. ارائه شده توسط جناب آقای دکتر ملک پور، معاون محترم فناوری پارک علم و فناوری گیلان.
pixel