پرواز فلامینگوهای زیبا بر فراز تالاب گمیشان

417

تصاویر هوایی از مهاجرت فلامینگوها به تالاب گمیشان استان گلستان