فوبیا چیست؟

31

ترس (فوبیا) واکنش طبیعی به موقعیت های خطرناک است. فیلمی در همین زمینه را مشاهده کنید. منبع: جام جم آنلاین