نمونه طراحی امضاء با اشکال مختلف (2)

497
خط و قلم 2.2 هزار دنبال‌ کننده
خط و قلم 2.2 هزار دنبال کننده
pixel