فرودگاه بین المللی پکن - چین

252
فرودگاه بین المللی ستاره دریایی پکن که معمار معروف زاها حدید آن را طراحی کرده است.(Beijing's Starfish international airport) به خاطر طراحی هوشمندانه ی این فرودگاه٬ مسافران برای رسیدن به جایگاه های پرواز حداکثر مسیری ۷۰۰ متری را طی خواهند کرد.
pixel