فیلم آموزش رفع مغایرت شماره ۳۱ در بستن سال مالی محک

627
در این فیلم روش حل مغایرت شماره ۳۱ با عنوان « وضعیت چک های پرداختی با آخرین گردش » در روند بستن سال مالی نرم افزار حسابداری محک به صورت کامل آموزش داده شده است .
pixel