ماهی کپور نقره‌ای یا فیتوفاگ: Hypophthalmichthys molitrix

180

ماهی کپور نقره‌ای یا فیتوفاگ(Hypophthalmichthys molitrix) که برای بازاریابی آزاد پرورشی هم نامیده می‌شود، یکی از انواع کپورماهیان است که تنها در چین و روسیه بصورت وحشی وجود دارد، اما به بیش از 60 کشور جهان برای پرورش راه یافته که توانسته به محیط زیست نیز راه یابد. غذای اصلی این ماهی پلانکتون‌های گیاهی است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/inland/Hypophthalmichthys-molitrix.html