داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

پویشش سبز گازرسانی به روستاهای استان خراسان رضوی

11
پوشش خبری افتتاح پویشش سبز - گازرسانی به روستاهای استان خراسان رضوی توسط وزیر نفت مهندس زنگنه
pixel