شعر معنادار گزارشگر معروف برای مزدک میرزایی

7,129
شعر معناداری که در برنامه زنده توسط پیمان یوسفی خوانده شد و احتمالا به مزدک اشاره داشته
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel