معرفی تور تهرانگردی به زبان انگلیسی با سفیر گفتمان

230

تور تهرانگردی به زبان انگلیسی همراه با سفیر گفتمان زمان: پنجشنبه یازده بهمن ماه از ساعت 8:30 الی 13:00 محل حرکت: خیابان شریعتی، خیابان یزدانیان، پلاک 15، دفتر مرکزی شماره دو سفیر گفتمان