خو.دکشی نوجوان افغانستانی بعد تجا.وز چند جوان ایرانی بالایش

514

بازهم_جنایت، بازهم_تجاوز، اینبار_در_کاشان عصر روز شنبه یازدهم اسفند 97 حدود ساعت سه و نیم بعد از ظهر پسر سیزده ساله #مهاجر_افغانستانی بنام #حامد با سه نفر از دوستانش در حالی بازی بودند که ناگهان سر و کله ی یک #جنایتکار_ایرانی حدود بیست و چند ساله پیدا شده و پسر نوجوان مهاجر (حامد) را با تهدید چاقو سوار موتور نموده و متواری میشود.(جانی گوشی دوستان حامد را هم میگیرد که نتوانند با کسی تماس بگیرند) خانواده حامد از مهاجرین میخواهند تا بانشر این جنایت و اطلاع رسانی عمومی کاری کنند که جانی زودتر به سزا

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 31.9 هزار دنبال کننده