دوره تکنسین شبکه - Network+-جلسه 7-2 نحوه پشتیبان گیری از تجهیزات سیسکو

61

در این جلسه کابل های کنسول و نحوه نصب مبدل های usb to com اموزش داده می شود در ادامه نحوه telnet کردن به تجهیزات سیسکو و درنهایت نصب tftp سرور و پشتیبان گیری بر روی تجهیزات سیسکو اموزش داده می شود

pixel