آیا در اروپا، بحران بیکاری طولانی مدت وجود دارد؟

85

در اروپا بیش از ۱۰ میلیون نفر بیش از یکسال است که شغل ندارند. بحران بیکاری طولانی مدت بخش بزرگی از جامعه را به خطر می اندازد. اروپا درگیر بحران بیکاری طولانی مدت است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، نیمی از جمعیت بیکار با این بحران روبرو هستند، یعنی بیشتر از یکسال است که بیکارند. این مسئله یکی از عواملی است که از زمان آغاز بحران اقتصادی در اروپا، باعث افزایش فقر شده است. *** منبع: یورونیوز، ۲۰۱۷٫۱٫۳