رامبد جوان: ازبس در مورد طلاقم چرت گفتند، اسم فیلمُ گذاشتم 'نگار'ه

310

رامبد جوان: ازبس در مورد طلاقم چرت گفتند، اسم فیلمُ گذاشتم 'نگار'ه-فضای کار در این سرویس دهندگان داخلی (؟) مسموم و نفرت انگیز است

کانال خنده
کانال خنده 2.4 هزار دنبال کننده