نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش

20,689

در بازار سرمایه گذاری در کشور وقتی خیلی از افراد جامعه بفکر سرمایه گذاری در بخش های مسکن ، طلا و ارز هستند و باعث مشکلات در اقتصاد ایران می شوند ، بازارهای دیگری وجود دارد تا با سرمایه گذاری در آنها بتوانیم ضمن بدست آوردن سود مناسب به اقتصاد کشورمان کمک کنیم. یکی از بازار های جذاب در این زمینه ، سرمایه گذاری برای ساخت کارخانه تولید تجهیزات پزشکی است. تجهیزات پزشکی نیاز مستمر جامعه بوده که با تولید آن می توان ضمن کمک به عدم خروج ارز از کشور باعث ایجاد اشتغال پایدار در کشور شود. شرکت نیامش آماده معرفی فرصت ها